CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

Thực hiện theo công văn cấp trên về việc đón đoàn Sở Giáo Dục – Đào Tạo Đồng Tháp về trường để kiểm tra công tác đánh giá ngoài ở đơn vị trường Mầm non Họa Mi.

Căn cứ vào công văn trên Hiệu trưởng nhà trường đã lên kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên trong trường để việc đón đoàn Sở giáo dục đạt kết quả tốt nhất.

Sau đây là hình ảnh công tác chuẩn bị của nhà trường

z2913923947051_7c62ff8f959ec50bcd4add856a8af618 z2913923969302_29d6e3b1190edf30efaa421f5fb8ad9b z2913924073511_69132a8bc86f9a371580494e4da2c92a z2913924175197_51399e08d128ac63919bf2cd05e49e32 z2913924370796_668ae5ea4c1daacebe15e829995a3ae9 z2913924394172_9013c29633f050ce89e60d28736b5fbd z2913924408649_f0f97696b5fb0ccca6770f88b5c9b8ab z2916701171390_e59958314c1b89023701f0bee86624a9
z2923678511927_84d141ab388b153b701a624cfe4ebe42 z2923678563722_164380186c7a59363b2ef9da883d8761 z2923678564721_05417599a0f8a88289a192d269ff4133

Hình ảnh sau vài ngày lao động với tinh thần trách nhiệm cao tất cả các phần việc đã hoàn thành đúng tiến độ.

z2923678513506_ff102fe907119093ce8228a09ea2e897 z2923678513741_e92abdb2effbe2593c9458df8eab8551 z2923678514518_d1cf3a167b61e4c440ac66e3f6af1821 z2923678516259_d55819a32d79b8d10888eea06e5b923e z2923678517370_c1ed1d786680a58335f6244a5f81fbf7 z2923678518071_34b548aea5b00d5b870f18bc7ab036f2 z2923678557408_950abe6d01804170cc191699285b8f84 z2923678558711_707f086afdbbb1847baede797871b52c z2923678558961_aa03fe2e1cd4d03bfe96e056a9dd34b2 z2923678559851_54bc370b8836ee0f592e75cbcd77799c z2923678560714_09b47959247cef755f92b72c691b8ba1 z2923678561588_6fc54fa51fb2ad5dbe9d94d45cbb89a7 z2923678562934_9e0b108a8cb5c2aad70c66357fc5aa66 z2923678564931_32164e839a3769f9987d56e5622b355e z2923678565605_74119541fdb1cffe6872e1c51fbd2952 z2923678565802_f142b2b1d86c31ffd00cd58974f54aab