CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG

       Thực hiện công tác đón trẻ trở lại, trường Mầm non Họa Mi đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  tham gia việc lao động vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường, lớp học, trang bị cho các lớp một số đồ dùng trong công tác phòng dịch covid-19 , giúp các bậc phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến lớp, Tuyên truyền cho phụ huynh và cho trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường, đón, trả trẻ tại cổng trường.

 Hình ảnh giáo viên vệ sinh trong và ngoài lớp học

z3173523344236_dd981f27ff82594269866b45d0a69f64

z3173523335362_d2a0984216c7b3ae27bc31b402d1abf3

Hình ảnh giáo viên trang trí lớp

z3173520512479_a8763f0576a171d8b83cec64eacd4963

z3173519546086_7018d878926582eaeafb581eaafd3d33

z3173522320184_8e669852202b8990e64ac33528a829f6

Hình ảnh các lớp chuẩn bị đón trẻ xong

z3173545378101_001615ed2a136ac1adf22b3c8b64bbb5

 

z3173545381706_efc16f0e73889fcb9471edc243278cb3

z3173545384882_5e1cd81ea18a98fc23754aa5e5ff3181

Hình ảnh công tác phòng dịch covid-19 khi đón trẻ vào lớp

z3173905129952_19fed65c15a3fe63f31140db8317c663

z3173905103363_313a1bf6e73ce61847a3fb2c83a650e8

z3173905109230_657df4f9f073c0168082cd5cf7988357

z3173905110661_2ee3f3f80104dfcd26e6b8dcd289cb00