HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

            Được sự thống nhất và chỉ đạo của Phòng Giáo dục-Đào tạo Tân Hồng, ngày 9/10/2020 nhà trường đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm học: 2020-2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải đáp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

           Hội nghị làm việc dưới sự chủ trì  của 4 đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường và 2 đồng chí  Nguyễn Thị Hoàng – P.Hiệu trưởng, Đỗ Thị Kim Tươi – P. Hiệu trưởng, đồng chí Võ Thị Hằng-  Chủ tịch công đoàn trường

z2116509004071_6da84cbdccb3efe63fa03d37d5b4ae84

 

 

 

 

 

 

Hội nghị lần lượt nghe các văn bản dự thảo do nhà trường và công đoàn đơn vị chuẩn bị gồm: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2019- 2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; Báo cáo tình hình tài chính năm học 2019 -2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020; phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

 

z2117489582813_1d38a44264b43cb7200dfa86ee8c681c

 

 

 

 

Sau khi nghe các báo cáo trên Hội Nghị tập trung thảo luận và bàn đưa ra những giải pháp thiết thực nhất  đóng góp vào các báo cáo nhất là phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm học này

z2117489580304_229186f330574c2675d333a50ae8c736

           Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức Trường Mầm non Họa Mi năm học 2020-2021 với sự nhất trí tuyệt đối của toàn thể Hội nghị.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu-BTCB – Hiệu trưởng nhà trường  tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy – UBND xã, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể của nhà trường cùng với sự đồng lòng của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trường Mầm Họa Mi sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra. Hội nghị Cán bộ  viên chức người lao động năm học 2020-2021 Trường Mầm non Họa Mi đã thành công tốt đẹp.

z2117606498420_43616fff024bf650e89c13234486e148