HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

      Sáng ngày 24/11/2021 Trường Mầm non Họa Mi đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ viên chức người lao động trong nhà trường và nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, từ đó đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với Ban giám hiệu nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
Về dự Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động của trường mầm non Họa Mi năm học 2021 -2022 có sự góp mặt của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên với tinh thần đoàn kết, xây dựng cao; trong không khí vui tươi, phấn khởi.

z2961878389475_23ab52b0d120d21c40cfa7a947fd5cad

Mở đầu chương trình đồng chí Nguyễn Thị Trinh – giáo viên nhà trường thông qua chương trình Hội nghị

z2961878540539_fe6b9d139d5f295b9814e4afbb9e3e1c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hội nghị thống nhất đoàn chủ tịch gồm các đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Thi Kim Thu – Bí thư chi bộ – hiệu trưởng
  2. Đ/c Nguyễn Thị Hoàng – P. Bí thư – P. Hiệu trưởng
  3. Đ/c Đỗ Thị Kim Tươi – P. Hiệu trưởng
  4. Đ/c Võ Thị Hằng – Chủ tịch công đoàn

 

z2961878421727_86403f7a1063cfd3c9251ec53bf72bc1

 

Hội nghị thống nhất đoàn thư ký gồm các đồng chí:

  1. Đ/c Võ Thị Mười – giáo viên
  2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Xuyên – giáo viên

z2961878450369_fda90ad91e789c87b943e02fe34c2550

      Hội nghị đã được nghe đồng chí  Nguyễn Thi Kim Thu – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường  báo cáo kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

     Sau báo cáo của đồng chí hiệu trưởng là báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 đồng chí Võ Thị Hằng- Chủ tịch công đoàn.

     Tiếp theo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Suôl – kế toán, báo cáo công tác thu-chi tài chính và thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

     Hội nghị cũng được nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy- trưởng ban thanh tra nhân dân, báo cáo công tác hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và phương hướng hoạt động năm học 2021– 2022.

     Sau khi được nghe báo cáo của nhà trường, ban chấp hành công đoàn và ban thanh tra nhân dân, tất cả các đồng chí dự hội nghị hoàn toàn nhất trí với những báo cáo kết quả và phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2021- 2022.

     Tiếp theo hội nghị cùng thảo luận quy chế thi đua cho năm học 2021-2022

     Đồng chí Võ Thị Mười- Thư ký hội nghị lên thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.

    Hội nghị đã biểu quyết thống nhất, nhất trí với dự thảo nghị quyết Hội  nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022.

     Qua một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022  của Trường mầm non Họa Mi đã thành công tốt đẹp.

 

Người viết bài: Nguyễn Thị Mỹ Châu – giáo viên