Tổ chức hội thi “”Bé khỏe-Bé ngoan””cấp cơ sở năm học 2018-2019

     Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019; Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé khỏe – Bé ngoan”; Kế hoạch của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi Bé khỏe – Bé ngoan cấp huyện năm học 2018-2019.  Trường Mầm non Họa Mi đã tổ chức Hội thi “Bé khỏe – Bé ngoan” cấp cơ sở năm học 2018-2019.

     Hội thi tạo cơ hội cho trẻ mầm non được giao lưu, thể hiện tính tích cực trong khi tham gia các hoạt động tập thể. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ theo khoa học, sự tham gia các bậc phụ huynh trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong trường mầm non.

     Hội thi đã tạo không khí vui vẻ, đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức và an toàn cho trẻ. 100% các lớp tham gia hội thi thực hiện nghiêm túc nội quy, thể lệ Hội thi, qui định của Ban Tổ chức. Các lớp đã lựa chọn nội dung các bài tập phù hợp độ tuổi của trẻ.

    Hội thi tổ chức thành công tốt đẹp với sự cổ vũ, động viên của các bậc phụ huynh.

                     Sau đây là một số hình ảnh của hội thi     

7c3f78bf0839f567ac28 d433a982d904245a7d15 0dd1d350a3d65e8807c7

64dbf65486d27b8c22c3

 e0b32e005e86a3d8fa97